గతి శాస్త్రం

1) పరిమాణం మాత్రమే ఉండి దిశపై ఆధారపడని భౌతిక రాశులను ఏమని అంటారు?
జ: ఆదిశ రాశులు
2) పాద రసం సాంద్రత ఎంత?
జ: 13.6 గ్రా / సెం.మీ.
3) మనిషి శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతలను కొలవడానికి ఉపయోగించే థర్మామీటర్ ను ఏమంటారు ?
జ: క్లినికల్ థర్మామీటర్
3) ఏదైనా భౌతిక రాశిని పూర్తిగా వర్ణించడానికి దిశ పరిమాణం రెండూ అవసరమైతే దానిని ఏమని అంటారు?
జ: సదిశరాశి
4) వస్తువు స్దానంలో నిర్ణీత దిశలో వచ్చే మార్పును ఏమంటారు ?
జ: స్దానభ్రంశం
5) పైకి విసిరిన వస్తువు కిందకి పడేటప్పుడు అది పొందే త్వరణాన్ని ఏమని అంటారు?
జ: గురుత్వరణం
6) నిట్ట నిలువుగా విసిరిన రాయి గరిష్ట ఎత్తుకు చేరుకున్నప్పుడు దాని వేగం ఎంత ఉంటుంది ?
జ: శూన్యం
7) వస్తువు గరిష్ట ఎత్తుని చేరడానికి పట్టే కాలాన్ని ఏమని అంటారు?
జ: ఆరోహణ కాలం
8) స్వేచ్చా పతన వస్తువు భూమిని చేరడానికి పట్టే కాలాన్ని ఏమంటారు?
జ: అవరోహణ కాలం
9) తడి టవల్ ను దులిపితే అందులో నుంచి నీటి బిందువులు బయటకు వస్తాయి. అందుకు కారణమేంటి ?
జ: జడత్వం
10) బనానా ఆయిల్ దేని నుంచి తయారు చేస్తారు ?
జ: పెట్రోలియం
11) బ్యాటరీలో శక్తి ఏ రూపంలో ఉంటుంది ?
జ: రసాయన శక్తి
12) థర్మామీటర్ ను మొదట రూపొందించింది ఎవరు ?
జ: గెలీలియో గెలిలీ