రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలో Relationship Advisor

హైదరాబాద్, బంజారా హిల్స్ లో ఉన్న బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ గ్రూప్ లో రిలేషన్షిప్ అడ్వైజర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. నెలకు 35వేల నుంచి 1లక్ష వరకూ సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది. విద్యార్హతలపై ఎలాంటి నిబంధనలు లేవు. ఎలాంటి టార్గెట్స్ ఉండవు... పూర్తి వివరాలకు
BUILDING BLOCKS GROUP

Location :- 3rd Floor, Shangrilla Plaza, KBR Park Road, Near Jubilee Check-post, Road No-2, Banjara Hills, Hyderabad-34.

Contact :
J.suresh, Ph- 9010658237.

sureshkumar.bbg@gmail.com

Hello Everyone ❗

Greetings of the day 🗣

Do you want to EARN EXTRA INCOME by doing Simple Marketing & without any disturbance to your Current Job or Income❓

So, work with us in a ®-MNC & get financial freedom...

YES YES YES ! WE'RE HIRING ✅

Position - RELATIONSHIP ADVISOR.

Income - 35 K - 1 Lac per month.

Qualifications - No need of any EDUCATIONAL QUALIFICATIONS required.We only need your DESIRE to EARN HUGE INCOME ❗

Timings - Work with in your flexible hours as PART-TIME or FULL-TIME.

Location - Only for the HYDERABAD PEOPLE ⚠

Stream - REAL-ESTATE MARKETING.

NO TARGETS & NO BOSS 👑

Work for Your Profit, Not for others Profit.

It's Totally ZERO - INVESTMENT & NO HIDDEN CHARGES & NO NEED OF FEE ❗

SHORT TIME - MORE MONEY 🎲

Eligible Personalities - Marketing Persons, Representatives, Pvt. or Govt Employees, Retired Employees, Housewives & Insurance Agents etc...

Best Positions will be offered for any experienced people in MARKETING 🎓

For further details,

PING ME on - 📞 9010658237.

As per the Analysis,

2018-2020 is the perfect scenario for REAL-ESTATE. So, please use this opportunity to fulfill your DREAMS & make WONDERS.