63-DQ-GEOGRAPHY-TRANSPORT

63-DQ-GEOGRAPHY-TRANSPORT

1. నారో గేజ్ పట్టాల మధ్య దూరం ఎంత

2. తూర్పు – పడమర కారిడార్  ఈకింది వాటిల్లో ఏయే నగరాలను కలుపుతోంది

3. వివేక్ ఎక్స్ ప్రెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి నడుస్తోంది

4. తూర్పు- పడమర , ఉత్తర – దక్షిణ కారిడార్ లు కలుసుకునే ప్రాంతం ఏది

5. దేశంలో రాష్ట్ర రహదారులు ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉన్నాయి

6. కోల్ కతాలో ఈ కింది వాటిల్లో ఏ రైల్వేజోన్ ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది

7. హిమాసాగర్ ఎక్స్ ప్రెస్ ఈ కింది ఏ రెండు నగరాల మధ్య నడుస్తోంది

8. భారత్ లో మొదటి మెట్రో రైల్ ఏది

9. ఈ కింది వాటిల్లో సరికానిది ఏది

10. దేశంలోనే మొదటి రైల్వే లైన్ బొంబాయి నుంచి థానె మధ్యలో ఎవరి కాలంలో వేశారు