63-DQ-GEOGRAPHY-TRANSPORT

63-DQ-GEOGRAPHY-TRANSPORT

1. ఈ కింది వాటిల్లో సరికానిది ఏది

2. హిమాసాగర్ ఎక్స్ ప్రెస్ ఈ కింది ఏ రెండు నగరాల మధ్య నడుస్తోంది

3. తూర్పు – పడమర కారిడార్  ఈకింది వాటిల్లో ఏయే నగరాలను కలుపుతోంది

4. భారత్ లో మొదటి మెట్రో రైల్ ఏది

5. దేశంలో రాష్ట్ర రహదారులు ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉన్నాయి

6. కోల్ కతాలో ఈ కింది వాటిల్లో ఏ రైల్వేజోన్ ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది

7. దేశంలోనే మొదటి రైల్వే లైన్ బొంబాయి నుంచి థానె మధ్యలో ఎవరి కాలంలో వేశారు

8. నారో గేజ్ పట్టాల మధ్య దూరం ఎంత

9. వివేక్ ఎక్స్ ప్రెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి నడుస్తోంది

10. తూర్పు- పడమర , ఉత్తర – దక్షిణ కారిడార్ లు కలుసుకునే ప్రాంతం ఏది