BANKING &FINANCIAL QUIZ -7

BANKING &FINANCIAL QUIZ -7

1. మన దేశంలో బ్యాంకుల నగదు – నిల్వల నిష్పత్తి నిర్ణయించేది

2. ప్రతి ద్రవ్యోల్భణాన్ని నియంత్రించడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ చేపట్టే చర్యల్లో సరికానిది ఏది

3. అధిక కరెన్సీని జారీ చేయడాన్నిద్రవ్యోల్భణంగా వర్ణించనవారెవరు ?

4. నగదు జారీ కోసం RBI ఉంచాల్సిన కనీస నిల్వ ఎంత ?

5. కింది ఏ కమిటీ సిఫార్సుపై ప్రభుత్వం ద్రవ్యోల్భణాన్ని అదుపు చేయడానికి నగదు నిల్వల నిష్పత్తి, SLR పై ఆధారపడటం తగ్గించింది

6. రూపాయి విలువ తగ్గించడం అనే దానికి ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటి ?

7. బహిరంగ మార్కెట్ లో ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల అమ్మకం, కొనుగోళ్ళను నిర్వహించే బ్యాంక్ ఏది ?

8. ద్రవ్యోల్భణాన్ని నియంత్రించడానికి కేంద్ర బ్యాంక్ తన ద్రవ్య విధానంలో భాగంగా ఈ కింది వాటిల్లో ఏ విధానాన్ని అనుసరించదు ?

9. కేంద్ర బ్యాంక్ రెపో రేటును పెంచడం వల్ల ఏర్పడే పరిణామం ?

10. రివర్స్ రెపో రేటు సాధనాన్ని కేంద్ర బ్యాంక్ ఏ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టింది