DAY 21-spoken english (ans)

  

    WORKSHEET ALL – 1

      1.  మేము ఇప్పుడు రాస్తూ ఉన్నాం.

జ. We are writing now.

 1. కాబట్టి సార్ గంటసేపటి నుండి చెప్తూనే ఉన్నారు.

జ. So Sir has been teaching for 1hr.

 1. 3. నేను ఇంతకుముందు టిఫిన్ చేయలేదు.

జ. I have not eaten tiffin.

 1. అందుకే ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నాను.

జ. So I am eating now.

 1. కుమార్ సరళకి లవ్ లెటర్ ఇచ్చాడు.

జ. Kumar gave Love letter to Sarala.

 1. అందుకు ఆమె చాలా కోపంగా feel అయింది.

జ. So he felt angry.

 1. సరళ తన లవ్ ని రిజక్ట్ చేసింది.

జ. Sarala rejected his love.

 1. కాబట్టి కుమార్ హుస్సేన్ సాగర్ లో దూకాడు.

జ. So Kumar jumped into Hussain Sagar.

 1. కాబట్టి సరళ తన మనసు మార్చుకుంది.

జ. So Sarala changed her mind.

 1. నేను party arrange చేస్తాను.

జ. I arrange party.

 1. మీరు all questions కి answer చేస్తారు.

జ. You answer all Questions.

 1. వారు exam postpone చేస్తారు.

జ. They postpone exams.

 1. అతను Loan sanction చేస్తాడు.

జ. He sanctions loan.

 1. సచిన్ రిటైర్ మెంట్ డిక్లేర్ చేయాలి.

జ. Sachin should declare retirement.

 1. నేను ఇప్పుడు అన్ని topics ని touch చేస్తున్నాను.

జ. Iam touching all topics now.

 1. నేను ఇంతకుముందే మా ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేశాను.

జ. I have called my friend just before.

 1. నిన్న 12 అప్పుడు రవి doubts అడుగుతూ ఉన్నాడు.

జ. Ravi was asking doubts at 12 yesterday.

 1. నేను Last year ఆ Cell కొందామననుకున్నాను.

జ. I wanted to buy that cell last year.

 1. మీరు Leave sanction చేస్తారు.

జ. You sanction leave.

 1. మీరు ఇప్పుడు Leave sanction చేస్తూ ఉన్నారు.

జ. You are sanctioning leave now.

 1. మీరు ఇంతకుముందే Leave Sanction చేసారు.

జ. You have sanctioned leave just before.

 1. మీరు 2002 నుండి Leave sanction చేస్తూనే ఉన్నారు.

జ. You have been sanctioning leave since 2002.

 1. మీరు Leave sanction చేశారు.

జ. You sanctioned leave.

 1. మీరు అప్పుడు Leave sanction చేస్తూ ఉన్నారు.

జ. You were sanctioning leave at that time.

 1. మీరు అప్పుడు Leave sanction చేస్తూనే ఉన్నారు.

జ. You had been sanctioning leaves at that time.

 1. నేను Letter receive చేసుకున్నాను.

జ. I recieved letters.

 1. మీరు Rules follow అవుతారు.

జ. You follow rules.

 1. మీరు ఇంతకుముందే Rules follow అయ్యారు.

జ. You have followed rules just before.

 1. నేను Money సంపాదిస్తాను.

జ. I earn money.

 1. నేను ఇప్పుడు Money సంపాదిస్తూ ఉన్నాను.

జ. I am earning money now.

 1. నేను 2002 నుండి Money సంపాదిస్తూనే ఉన్నాను.

జ. I have been earning money since 2002.

 1. నేను ఇంతకుముందే Money సంపాదించాను.

జ. I have earned money just before.

 1. నేను క్రికెట్ ఆడతాను.

జ. I play Cricket.

 1. నేను ఇప్పుడూ Cricket ఆడుతూ ఉన్నాను.

జ. I am playing Cricket now.

 1. నేను 2002 నుండి క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉన్నాను.

జ. I have been playing Cricket since 2002.

 1. వాళ్ళు నిన్న Class కి రావాలనుకున్నారు.

జ. They wanted to come to class yesterday.

 1. కాని వారి ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చారు.

జ. But relatives came to their house.

 1. వాళ్ళు రేపు రావచ్చు.

జ. They may come tomorrow.

 1. ఈ విధంగా నేను కొన్ని examples ఇస్తాను.

జ. Like this I give some examples.

 1. మీరు నోట్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.

జ. You may check notes

 1. కాని correct గా రాయాలి.

జ. But you have to write correctly.

 1. నేను ఈ రోజు Bank కి వెళ్ళాలి.

జ. I have to go to Bank today.

 1. అందుకే పాస్ట్ గా prepare అవుతున్నాను.

జ. So I am preparing fast.

 1. నిన్ననే Loan కి apply చేసాను.

జ. I applied for loan yesterday.

 1. Bank వాళ్ళు చాలా documents అడిగారు.

జ. Bank people asked more documents.

 1. కొన్ని నిన్న ఇచ్చాను.

జ. I gave some yesterday.

 1. పాన్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్ ఇప్పుడు తీసుకువెళ్తున్నాను.

జ. Now I am taking Pan card and Ration card

 1. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రధాని.

జ. Jawaharlal Nehru is India’s first P.M.

 1. ఆయన 1889 లో ఆలహాబాద్ లో జన్మించారు.

జ. He was born on 1889 in Alahabad.

 1. మోతిలాల్ తండ్రి పేరు మోతిలాల్ నెహ్రూ.

జ. His father name is Motilal Nehru.

 1. మోతిలాల్ నెహ్రూ లాయర్ మరియు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్.

జ. Motila Nehru is a Lawyer and Freedom Fighter.

 1. India లో తన education అయిపోయింది.

జ. He completed his education in India.

 1. ఆ తరువాత ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి లా చదివాడు.

జ. After that he went to England and studied Law.

 1. కాని ఆయన లాయర్ కాలేదు.

జ. But he did not become Lawyer.

 1. ఆయనని ప్రతి ఒక్కరు చాచానెహ్రూ అని పిలిచేవారు.

జ. Every one called him as Chacha Nehru.

 1. ఆయన చాలా సార్లు జైలుకి వెళ్ళారు.

జ. He went to Jail somany times.

 1. ఆయన చాలా ధనవంతుడు.

జ. He was very rich.

 1. అయినప్పటికీ దేశం కోసం అన్నీ త్యాగం చేసాడు.

జ. Eventhough he sacrificed every thing for country

 1. జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా బుక్స్ రాశాడు.

జ. He wrote so many books when he was in Jail.

 1. ఇండియా ఫ్రీకాగానే ఆయన దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు.

జ. When India become Free, He became P.M.

 1. ఆయన 1964 వరకు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు.

జ. He was P.M. Up to 1964.

 1. నెహ్రూ కూతురే ఇందిరాగాంధీ.

జ. Nehru’s daughter was Indira Gandhi.

 1. ఆమె కూడా తరువాత ప్రధానమంత్రి అయింది.

జ. She also became P.M. later.

 1. ఆయన పిల్లలని, గులాబీలని చాలా ఇష్టపడేవారు.

జ. He liked children and roses.

 1. వారు రేపు M.L.A. ని కలవవచ్చు.

జ. They may meet M.L.A. tomorrow.

 1. ఈరోజు క్రికెట్ మ్యాచ్ లో మనం గెలవకపోవచ్చు.

జ. We may not win in today’s Cricket Match.

 1. Next match లో సచిన్ ఆడకపోవచ్చు.

జ. Sachin may not play in next match.

 1. Next match లో ఇంగ్లాండ్ మన మీద గెలవలేదు .

జ. England can’t win on us in next match.

 1. Congress నిన్న రెండు schemes ని implement చేసింది.

జ. Congress Implemented two schemes yesterday.

 1. వారు results announccs చెయ్యాలనుకుంటున్నారు.

జ. They want to announce results.

 1. మనం అలాంటి వాళ్ళాని నమ్మకూడదు.

జ. We should not believe these type of people.

 1. మనం చాలా తెలివిగా ఆలోచించాలి.

జ. We have to think cleverly.

 1. నిన్న నేను సినిమాకి వెళ్ళాను.

జ. I went to cinema yesterday.

 1. చిన్నప్పుడు ఆమె రోజు ఏడుస్తూ ఉండేది.

జ. She used to weep in her childhood.

 1. కిశోర్ నాకోసం ముందుగానే tickets తీసుకున్నాడు.

జ. Kishore took tickets earlier.

 1. సినిమా తరువాత మేము Hotel కి వెళ్ళి లంచ్ చేసాము.

జ. After cinema we went to Hotel and ate lunch.

 1. కుమార్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకున్నాం కానీ వెళ్ళలేదు.

జ. We wanted to go to Kumar but.

 1. ఆమె M.P.C. తీసుకోవాల్సి వచ్చింది.

జ. She had to take M.P.C.

 1. ఆమె Bi.P.C. తీసుకోవాలనుకుంది.

జ. She wanted to take Bi.P.C.

 1. ఎంతోమంది అతన్ని మోసం చేసారు.

జ. So many people cheated him.

 

                           WORKSHEET ALL – 2

 

 1. వాళ్ళు నిన్న 10 గంటలకంటే ముందు బస్టాండుకు చేరుకున్నారు.

జ. They had reached bus stand before 10 ‘O’ clock yesterday.

 1. Last summer లో మేము రామోజీ ఫీల్మ్ సిటీలో ఎంజాయ్ చేస్తూన్నాము.

జ. We were enjoying in Ramoji film city in last summer.

 1. సంక్రాంతి తరువాత కాంగ్రెస్ తెలంగాణా ఇవ్వవచ్చు.

జ. Congress may give Telangana after Sankranthi.

 1. నేను గత వారం రోజులుగా class కి వస్తూ ఉన్నాను.

జ. I have been coming to class for week days.

 1. మీరు ఈ Example అన్ని correct గా రాయాలి.

జ. You have to write all examples correctly.

 1. 6. మీరు ఒక్క Example కూడా వదిలిపెట్టవద్దు

జ. You have not to leave at least one example.

 1. రేపు Match లో సచిన్ సెంచరీ చేస్తాడు.

జ. Sachin will do century in tomorrow’s match.

 1. నేను ఇప్పుడు 20 Examples చెప్పాలనుకుంటున్నాను.

జ. I want to say 20 examples.

 1. నేను ఇప్పుడు “Cricket” ఆడతాను.

జ. I play cricket now.

 1. వాళ్ళు రేపు Class కి వస్తారు.

జ. They will come to class tomorrow.

 1. మీరు రేపు P.V.H.W. రాయాలి.

జ. You have to write P.V. H.W. tomorrow.

 1. Workers ఇంతకుముందే M.D. ని కలిసారు.

జ. Workers have met M.D. just before.

 1. 13. మీరు వాళ్ళని నమ్మకూడదు.

జ. You should not believe them.

 1. గంటసేపటి నుండి సీత exam రాస్తూనే ఉంది.

జ. Sita has been writing exam for one hour.

 1. నిన్న నేను లావణ్యని కలవలేదు.

జ. I didn’t meet Lavanya yesterday.

 1. వాళ్ళు ఈ problem ని అర్థం చేసుకోగలరు.

జ. They can understand this problem.

 1. ఇప్పటి వరకు సార్ 8 examples ఇచ్చారు.

జ. Sir gave 8 examples up to now.

 1. ఇప్పుడు మేము Hard work చేస్తున్నాము.

జ. We are doing hard work now.

 1. రేపు 10’o clock అప్పుడు నేను Bank లో Money డిపాజిట్ చేస్తాను.

జ. I will deposit money in bank 10 ‘O’ clock tomorrow.

 1. వాళ్ళు నిన్న 10 గంటల కంటే ముందే బస్టాండ్ కి చేరుకున్నారు.

జ. They had reached bus stop before 10 ‘O’ clock yesterday.

 1. అతను రేపు Hyderabad వెళ్దామనుకుంటున్నాడు.

జ. He wants to go to Hyderabad tomorrow.

 1. ఆమె నన్ను నమ్మాకపోవచ్చు. కాబట్టి నువ్వు ఈ file చూపించాలి.

జ. She may not believe me, so you have to show this file.

 1. వాళ్ళు ఈ Problem ని solve చేయకపోవచ్చు.

జ. They may not solve this problem.

 1. ఆమె ఈ Problem ని solve చేస్తుంది

జ. She solves this problem.

 1. నేను Manager ని Invite చేసాను.

జ. I invited manager.

 1. మీరు New things నేర్చుకుంటారు.

జ. You learn now things.

 1. ఆమె Problem ని create చేస్తుంది.

జ. She creates Problems.

 1. నేను ఇప్పుడు Manager ని invite చేస్తూ ఉన్నాను.

జ. I am inviting manager now.

 1. నేను అంతకుముందే Manager ని invite చేసాను.

జ. I have invited manager just before.

 1. మీరు 2002 నుండి New things నేర్చుకుంటూనే ఉన్నారు.

జ. You have been learning new things since 2002.

 1. నేను Students ని “Control” చేసాను.

జ. I control students.

 1. నేను ఇప్పుడు ‘S’ ని ‘C’ చేస్తూ ఉన్నాను.

జ. I am doing ‘S’ as ‘C’.

 1. నేను ఇంతకుముందే ‘S’ ని ‘C’ చేసాను.

జ. I have done ‘S’ as ‘C’ just before.

 1. నేను 2002 నుండి ‘S’ ని ‘C’ చేస్తేనే ఉన్నాను.

జ. I have been doing ‘S’ as ‘C’ since 2002.

 1. Principal Result announces చేస్తాడు.

జ. Principal announces results.

 1. వారు Novel రాస్తారు.

జ. They write novel.

 1. నేను window close చేస్తాను.

జ. I close window.

 1. అతను all problems solve చేస్తాడు.

జ. He solves all problems.

 1. నేను అప్పుడు window close చేస్తూ ఉన్నాను.

జ. I was closing window at that time.

 1. నేను అంతకుముందే windows ‘C’ చేసాను.

జ. I had closed window.

 

                                   COMBINATIONS

 

 1. మేము చాలా ఉదాహరణలు చెప్పాలనుకున్నాం కానీ 36 చెప్పాం.

జ. We wanted to say so many examples but we told only 36.

 1. 2. మేము వ్రాస్తున్నాం కాబట్టి సార్ గత 6 రోజులుగా హెూంవర్క్ ఇస్తూనే ఉన్నారు.

జ. We are writing so sir has been giving Home work.

 1. 3. రాబోయే ఎన్నికల్లో మనం మంచి లీడర్ ని ఎన్నుకోవాలి.

జ. We have to elect good leaders in next coming elections.

 1. మీరు సొంత ఎగ్జాంపుల్ కూడా వ్రాయాలి కానీ వ్రాయటం లేదు.

జ. You have to write own examples but you are not writing.

 1. 5. మనం హిందీ నేర్చుకోలేం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాం.

జ. We can’t learn Hindi so we are learning English.

 1. 6. ఆమె పెన్ను సరిగా పట్టుకోలేదు అందుకే కిందపడింది.

జ. She did not hold pen properly so it fell down.

 1. పద్మ తన లవ్ ని రిజక్ట్ చేసింది కాబట్టి బాస్కర్ హెూస్సేన్ సాగర్ లో దూకాడు.

జ. Padma rejected his love so Bhaskar jumped in to Hussain Sagar.

 1. బాస్కర్ హుస్సేన్ సాగర్ లోకి దూకాడు కాబట్టి పద్మ మనసు మార్చుకుంది.

జ. Bhaskar jumped in to Hussain Sagar so Padma changer her mind.

 1. మీరు చాలా హూంవర్క్ చేసారు కాబట్టి ఇంత నాలెడ్జ్ వచ్చింది.

జ. You did more Home work so you got this much knowledge.

 1. నేను రేపు మీకు జవాబులు చెప్పాలనుకంటున్నాను.

జ. I want to say answers to you tomorrow.

 1. మేము డిగ్రీ వరకు తెలుగు మీడియం చదివాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవాలనుకుంటున్నాం.

జ. We studied in Telugu medium up to Degree we want to study in English medium now.

 1. నేను ఎల్లుండి నా గురించి చెబుతాను.

జ. I tell about my self day after tomorrow.

 1. డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ స్టడీ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు.

జ. Degree students should not neglect their studies.