DAY 22-SPOKEN ENGLISH(ANS)

 1. వారు ఇంటిని రీమోడల్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు.

జ. They want to remodel the house.

 1. నిన్న మీరు సినిమా కి వెళ్ళారు.

జ. You went to cinema yesterday.

 1. 3. మీరు ఇప్పుడు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు.

జ. You are asking questions now.

 1. ఇంకో రెండు ఉదాహరణలు ఇస్తే 25 అవుతాయి.

జ. If I give 2 more examples they will become 25.

 1. నువ్వు వస్తే నేను హ్యాపీగా ఫీలవుతాను.

జ. If you come I feel happy.

 1. 6. అతను ఇప్పుడు మీ మాటలు వింటున్నాడు.

జ. He is listening your words now

 1. కుమార్ రేపు రికార్డ్స్ సబ్ మిట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాడు.

జ. Kumar wants to submit records tomorrow.

 1. నేను ఈరోజు పేపర్ చదవలేకపోయాను.

జ. I couldn’t read paper today.

 1. నిన్న నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు.

జ. You were happy yesterday.

 1. మీరు నన్ను నమ్మారు కాబట్టి నేను మీకు బిజినెస్ లో హెల్స్ చేస్తాను.

జ. You believed me so I will help you in Business.

 1. జగన్ జైల్లో వున్నాడు కాబట్టి వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేకపోవచ్చు.

జ. Jaghan is Jail so he may not contest in next elections.

 1. ఆమె ఈ రోజు రాదు అని నేను అనుకోలేదు.

జ. I didn’t think that she doesn’t come today.

 1. వాళ్ళు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేసేవాళ్ళు.

జ. They would have scored good marks.

 1. నేను అన్ని విషయాలు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తాను.

జ. I think all things carefully.

 1. వాళ్ళు నిన్నటి నుండి నాకోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి నేను వెంటనే వాళ్ళని కలవాలి.

జ. They have waiting for me since yesterday, So I have to meet them immediately.

 1. మీరు డల్ కాకూడదు.

జ. You should n’t become dull.

 1. ఆమె ఎవర్నీ నమ్మదు అని నేను అనుకున్నాను.

జ. I thought that she doesn’t believe only one.

 1. నువ్వు నన్ను కలుస్తావని నాకు తెలియదు.

జ. I don’t know that you meet me.

 1. ఆమె కొంచెం జాగ్రత్తగా వున్నట్లయితే లక్ష రూపాయలు సేవ్ చేసి వుండేది.

జ. If she had been careful she would have saved 1 Lakh rupees.

 1. మనం అందర్ని నమ్మకూడదు.

జ. We should n’t believe all.

21 విద్యార్థులు  నిన్న ప్రిన్సిపాల్ ను కలిసినట్లయితే అతను పర్మిషన్ ఇచ్చి వుండేవాడు.

జ. If students had met principal he would have given permission.

 1. ఆమె ఈరోజు క్లాస్ కి రాకపోవచ్చు.

జ. She may not come to class today.

 1. నువ్వు విద్యారులను ప్రోత్సాహించాలి.

జ. You have to encourage students.

 1. ఏ ఒక్క బుక్ కూడా ఇప్పుడు టేబుల్ మీద లేదు.

జ. No book is on the table now.

 1. 25. మేనేజర్ ఇన్నోసెంట్ అని నేను అనుకున్నాను.

జ. I thought that manager is innocent.

 1. ఏ ఒక్కరు కూడా హ్యాపీగా లేరు.

జ. No one is happy.

 1. తెలంగాణా లీడర్స్ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ని కలవగలిగారు.

జ. Telangana leaders could meet congress high command.

 1. ఈరోజు నుంచి మీరు ఫేర్ వెల్ డే స్పీచ్ వ్రాయాలి.

జ. Today onwards you have to write farewell day speech.

 1. వాళ్ళు రేపు నిజాయితీగా వుండొచ్చు.

జ. They may be sincere tomorrow.

 1. వాళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు సామాను షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు.

జ. They want to go to Hyderabad, so they are shifting their luggage now.

 1. మేనేజర్ వాళ్ళను డిస్మిస్ చేయగలడు కానీ చేయాలనుకోవడం లేదు.

జ. Manager can dismiss them but he doesn’t want to dismiss.

 1. రేపు వర్షం రావచ్చు కాబట్టి నీవు గొడుగు తీసుకురావాలి.

జ. It may rain tomorrow, so you have to bring Umbrella.

 1. ఈ వైరు దీనిలోంచి ఊడిపోయింది కాబట్టి సార్ ఇప్పుడు దీన్ని సెట్ చేస్తూన్నారు.

జ. This wire came out so sir is setting it now.

 1. 28న కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ఇష్యూస్ ని డిస్కస్ చేయాలనుకుంది.

జ. Congress wanted to discuss Telangana.

 1. సంక్రాంతి కోసం అన్ని నేను నిన్ననే తయారు చేసాను.

జ. I prepared everything yesterday.

 1. శనివారం మేము సినిమాకి వెళ్ళాలని అనుకున్నాము.

జ. We wanted to go to cinema on saturday.

 1. మా బ్రదర్ నిన్న డల్ గా ఉన్నాడు.

జ. My brother was dull yesterday.

 1. వాళ్ళు నన్ను నమ్ముతారు కాబట్టి నేను వాళ్ళని మోసం చేయాలని అనుకోవటంలేదు.

జ. They believe me so I don’t want to cheat them.

 1. యం.ఆర్.ఓ. రేపు ల్యాండ్ సర్వే చేయవచ్చు.

జ. M.R.O. may survey Land tomorrow.

 1. మనం అనవసర విషయాలు చర్చించకూడదు.

జ. We should n’t discuss unnecessary things.

 1. మీరు స్వంతంగా జవాబులు రాస్తారు.

జ. You write answers by your own.

 1. ఆమె ఇప్పుడు సంతోషంగా వుంది.

జ. She is happy now.

 1. కండక్టర్ లు జనరల్ గా పాసింజర్ లకు చిల్లర ఇవ్వరు.

జ. Conductors don’t give change to passengers generally.

 1. మీరు చాలా హోంవర్క్ చేసారు కాబట్టి ఇంత నాలెడ్జ్ వచ్చింది.

జ. You did more home work so you got more knowledge.

 1. నేను రేపు మీకు జవాబులు చెప్పాలనుకుంటున్నాను.

జ. I want to answer you tomorrow.

 1. మేము డిగ్రీ వరకు తెలుగు మీడియం చదివాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవాలనుకుంటున్నాం.

జ. We should up to Degree in T/M so now we want to study in E/M.

 1. నేను ఎల్లుండి నా గురించి చెబుతాను.

జ. I say about my self day after tomorrow.

 1. డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ స్టడీ నెగ్ లెక్ట్ చేయకూడదు.

జ. Degree students should n’t neglect their studies.

 1. మీరు Examples correct గా రాయాలి.

జ. You have to write examples correctly.

 1. మా friend రేపు స్కూలుకి రాడు.

జ. My friend wan’t come to school tomorrow.

 1. శ్రీలత క్లాస్ ని disturb చేయకూడదు.

జ. Srilatha should n’t disturb the class.

 1. మీరు ఒక line gap answer కోసం వదిలిపెట్టాలి.

జ. You have to leave one line gap for answer.

 1. మీరు నాకు దారి ఇవ్వాలి.

జ. You have to give way to me.

 1. మీరు ఆవిధంగా మర్చిపోకూడదు.

జ. You should n’t forget like that.

 1. మీరు అన్ని topics గుర్తుంచుకోవాలి.

జ. You have to remember all topics.

 1. నేను అన్ని topics ని టచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను.

జ. I want to touch all topics.

 1. మేము ఈ examples రాయగలము.

జ. We can write all examples.

 1. మీరు ఇప్పుడు ఎక్కువ హోంవర్క్ ఇస్తూ ఉన్నారు.

జ. You are giving more home work now.

 1. మా మాదర్ ఇంతకుముందే నాకు లంచ్ బాక్స్ పంపింది

జ. My mother spend me lunch box Just before.

 1. నేను నిన్న హోంవర్క్ చేయలేదు.

జ. I did n’t do home work yesterday.