RRB ALP, టెక్నీషియన్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారా ?

RRB ALP, టెక్నీషియన్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారా ?

రైల్వే రిక్రూట్ మెంట్ ఈనెల 9 నుంచి నిర్వహిస్తున్న అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్, టెక్నీషియన్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వారు ఒక్కసారి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది... ఈ తక్కువ టైమ్ లో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో వివరిస్తున్నాను.

* ఈ ఎగ్జామ్ పూర్తి కంప్యూటరైజ్డ్ ఆధారిత పరీక్ష. అంటే కంప్యూటర్ లో మాత్రమే ఎగ్జామ్ రాయాలి. రాత పూర్వకంగా ఉండదు
* ఎగ్జామ్ టైమ్ 60 నిమిషాలు (సాధారణ అభ్యర్థులకు )
* దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు అదనంగా 20 నిమిషాలు కలుపుకొని మొత్తం 80 నిమిషాలు ఇస్తారు.
* మొత్తం ప్రశ్నలు : 75

అవి :
1) మేథమెటిక్స్ - 20 మార్కులు
2) జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ : 25 మార్కులు
3) జనరల్ సైన్స్ : 20 మార్కులు
4) జనరల్ ఎవేర్ నెస్ అండ్ కరెంట్ ఎఫైర్స్ : 10 మార్కులు

అయితే ఒక్కోసారి ఈ మార్కుల కేటాయింపులో కొంచెం అటూ ఇటుగా ఉండొచ్చని రైల్వే రిక్రూట్ మెండ్ బోర్డ్ వెల్లడించింది.

2018 ఫిబ్రవరిలో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ & టెక్నీషియన్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు 26,502 పోస్టులున్న ఉన్నట్టు రైల్వేశాఖ తెలిపింది. అయితే వీటి సంఖ్య 60 వేల పోస్టులకు పెరిగినట్టు రైల్వే మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ప్రకటించారు. దాంతో సీరియస్ గా ప్రిపరయ్యే వారితో పాటు కాస్త కష్టపడే అభ్యర్థులు కూడా రైల్వే ఉద్యోగం కొట్టడానికి అవకాశముంది. అందువల్ల ముందుగా మీరు 75 మార్కుల పేపర్ లో దేనికి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుందో తెలుసుకుంటే... ఎగ్జామ్ ను ఈజీగా రాసెయ్యొచ్చు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇందులో ఉన్న టాపిక్స్ నాలుగు

1) మ్యాథమెటిక్స్
2) జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్
3) జనరల్ సైన్స్
4) జనరల్ అవేర్ నెస్ ఆన్ కరెంట్ ఎఫైర్స్

టాపిక్ వారీగా విశ్లేషణ ఇప్పుడు చూద్దాం.

1) Mathematics
1. Simplification & Approximation
How many Qns: 3-4 Questions
Difficulty Level: Easy, Less time consuming
Question Types: Based on BODMAS, Approximate Values, Percentage, Fractions etc.

2) Coordinate Geometry

How many Qns: 2-3 Questions

Question Types: Familiarity with elementary geometric figures and facts, Triangle and its various kinds of centers, lines

3) Mensuration

How many Qns: 3-4 Qs
Question Types: Triangle, Circle, Trapezium, Right Circular Cone, Right Circular Cylinder, Sphere, Hemispheres, Rectangular Parallelepiped, Regular Right Pyramid with triangular or square Base

4) Arithmetic:

How many Qns: 2-3 Qs
Question Types: Progression, Matrices, Integration, Limit, Logarithmic

5) Number Series

How many Qns: 2-3 Qs
Question Types: Problems on Completing the Series, Finding the Missing Term, Finding the Wrong Term.

6) Trigonometry

How many Qns: 1-2 Questions
Question Types: Trigonometry, Trigonometric ratios, Complementary angles, Height and distances (simple problems only).

7) Probability

How many Qns:1-2 Qs
Question Types: very basic problems on probability.

8) Algebra

How many Qns: 1-2 Qs
Question Types: Basic Algebraic Identities, Polynomials, Elementary Surds, Quadratic Equations, Linear Equations in One and Two or more Variables.

9. Ratio and Proportion

How many Qns: 1-2 Qs
Question Types: Simple Ratios, Mean Proportional, Componendo or Dividendo, Direct or Indirect Proportion.

10. Speed, Time and distance

How many Qns: 1-2 Qs
Question Types: Relative Speed, Average Speed, Problems on Train, Boat & Stream.

11. Number System

How many Qns: 1-2 Qs
Question Types: Divisibility & Remainder, Multiples & Factors, Integers, LCM & HCF.

12. Profit and Loss

How many Qns: 0-2 Qs
Question Types: Profit and Loss, Successive Selling type questions, Partnerships, Discount & MP.

13. Time and Work

How many Qns: 0-1 Qs
Question Types: Work Efficiency, Work & Wages, Pipes & Cisterns etc.

14. Interest

How many Qns: 0-1 Qs
Question Types: Simple Interest.

15. Percentages

How many Qns: 0-1 Qs
Question Types: Calculation-oriented basic percentage.

16. Averages

How many Qns: 0-1 Qs
Question Types: Average Weight/Height/Age/Marks, Average Money Expenditure, Average Temperature etc.

General Intelligence & Reasoning

ఈ కేటగిరీ కింద 12 నుంచి 16 వరకూ ప్రశ్నలు వస్తాయి

1) Analogy

How many Qns: 2-3 Qs
Question Types: These questions will test your Genaral Knowledge (Semantic), Logics (Symbolic, Number) and Visual Imagination (Figures)

2. Classification

How many Qns: 2 Qs
Question Types: Semantic (GK and Meaning), Symbolic (Letters based), Number based.

3. Coding and decoding

How many Qns: 2-3 Qs
Question Types: Analogy based, Letter Shifting, Coding Letters of a Word.

4. Problem Solving

How many Qns: 2-4 Qs
Question Types: Circular and Linear Puzzles, Logical and Mathematical Puzzles, Clock & Calendar problems, Analytical decision making problems.

5. Blood Relation

How many Qns: 1 Qs
Question Types: General blood relation problem, Family Tree.

6. Venn Diagrams

How many Qns:1-2 Qs
Question Types: Logical Venn Diagrams, Venn Diagram based Problems and Syllogisms

7. Alphabet & Word Test

How many Qns: 1-2 Qs
Question Types: Logical Sequence, Meaningful sequence, Word Formation, Matrix.

8. Non-Verbal Reasoning

How many Qns: 1-2 Qs
Question Types: Paper folding & cutting, Embedded figures, Mirror Image, Water Image, Cubes and Dices, Pattern Completion, Counting Figures.

9. Verbal Reasoning

How many Qns: 1-2 Qs
Question Types: Drawing Inference & conclusions, Statement & Assumptions, Statement & Arguments, Course of Action.

10. Direction & Distance

How many Qns: 0-1 Qs
Question Types: Route & network based

11. Series

How many Qns: 0-1 Qs
Question Types: Semantic, Number, Figure based, Alphabets based.

12. Missing Numbers

How many Qns: 0-1 Qs
Question Types: Missing number in Matrix and Diagram

13. Order & Ranking

How many Qns: 0-1 Qs
Question Type: Questions on arranging by age, floor, rank, order in row etc.

General Science

ఈ కేటగిరీలో 18 నుంచి 23 ప్రశ్నల వరకూ రావొచ్చు. ఇందులో సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మాత్రమే కాకుండా... నిత్య జీవితంలో జరిగే సంఘటనలకు సంబంధించిన మీ నాలెడ్జ్ ని ప్రశ్నించేవిగా ఉంటాయి.

1. Biology

How many Qns: 7-8 Qs
Topics : Human Body, Plant, Animal, Diseases, Nutrition.

2. Physics

How many Qns: 5-6 Qs
Topics : Motion, Forces, Work Power & Energy, Gravity, Magnetism, Wave, Optics, Pressure, Laws and Principles, Physical Quantities.

3. Chemistry

How many Qns: 6-7 Qs
Topics: Atomic Structure, Metallurgy, Chemical Bonding, Organic Chemistry

4. Environment

How many Qns: 5-6 Qs
Topics: National Park and Wildlife Sanctuary, Universe, Volcanoes, Desert, Industries, Irrigation & Agriculture, Lakes, Waterfalls, Soil, Minerals and Mines, forests, rocks, Land forms, Rivers, Transport.

General Awarness
ఇందులో 16 నుంచి 20 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఎగ్జామ్ ముందు 4, 5 నెలల వరకూ కరెంట్ ఎఫైర్స్ కవర్ అవుతాయి.

1. Polity

How many Qns: 5-7 Qs
Topics : Constitution of India (Fundamentals Rights), Government Portfolios, Panchayati Raj, Supreme court & recent amendments based on recent news will be asked.

2. Economy

How many Qns: 5-7 Qs
Topics: Budget, Economic Organizations, Economic theory & survey etc.

3. Award & honors

How many Qns: 2-3 Qs
Topics: Entertainment and films, Sports Award etc.

4. Science & Technology

How many Qns: 2-3 Qs
Topics: Inventions and Discoveries, Computers and Mobile Technology, Recent launched satellites.

5. Art & Culture

How many Qns: 1-2 Qs
Topics: Dance and Music, Tribes, Languages, Paintings, Historical Places, Holy Places, Fairs, Festivals.

6. Sports

How many Qns: 2-3 Qs
Topics: Sports of India, Recent sports & Games held on which place.

( Medukonduru Vishnu Kumar, Senior Journalist )